Muallif haqida

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси (20/12/2022)

Prezident murojaati, O’zbekistonda keyingi bir yillik davomida qilinajak eng muhim o’zgarishlar yo’nalishini belgilab berishda muhim rol o’ynaydi. Ayqnisa, uning ichida xalqaro huquq sohasiga taalluqli inson huquqlari, sud-huquq tizimi va xalqaro…